VYSTRIHOVANKY.cz - Nejprodávanější produkty v kategorii http://www.vystrihovanky.eu Mon, 27 Sep 2021 08:50:30 +0100 TopCoderPro http://www.vystrihovanky.eu/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.eu http://www.vystrihovanky.eu Tatra 815 6x6 HA4 s přívěsem PČS 50 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1188 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1188" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model hasičského hadicového automobilu a přívěsné čerpací stanice, který slouží kolínským hasičům. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Vojenský valníkový přívěs BSS PV 16.12A http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1644 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1644" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 125.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-18 model vojensk&eacute;ho př&iacute;věsov&eacute;ho valn&iacute;ku BSS PV 16.12A.Valn&iacute;k se použ&iacute;v&aacute; v arm&aacute;dě k dopravě nejrůzněj&scaron;&iacute;ch n&aacute;kladů, při vlastn&iacute; hmotnosti 4t m&aacute; nosnost až 12 tun.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky je 4 strany form&aacute;tu B4. Počet pap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů modelu je cca 470. N&aacute;vod obsahuje 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Jako tažn&eacute; vozidlo můžete použ&iacute;t buď Tatru VVN 6x6 či 8x8 (vyd&aacute;v&aacute; jako variantn&iacute; model RipperWorks pod č&iacute;slem RW-17), př&iacute;padně již dř&iacute;ve vydanou Tatru VT (vydal RipperWorks pod č&iacute;slem RW-11.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 280mm (d&eacute;lka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka), 80mm (&scaron;&iacute;řka) </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Tatra T163 6x6 Jamal S1 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=93 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=93" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/product_image_164.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/product_image_164.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: ModelEx</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 185.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostrann&eacute;ho skl&aacute;pěče.&nbsp;Autorem interi&eacute;ru je Roman Hru&scaron;ka (SPIDA) - www zde: papirove-tatry-z-dakaru.ic.cz </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Tatra 815 PP 27-2/SD http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1261 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1261" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model vysokozdvižné požární plošiny sloužící u HZS hl.m. Prahy. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Tatra 813 TP 6x6 + podvalník P32 + buldozer T-130 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1262 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1262" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soupravy tahače TP TATRA 813, podvalníku P-32 a buldozeru T-130. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Podvalník Transporta P50 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1775 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1775" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-024 př&iacute;věsn&yacute; podvaln&iacute;k Transporta P-50, kter&yacute; byl už&iacute;v&aacute;n jak v civiln&iacute;ch aplikac&iacute;ch (přeprava bagrů, buldozerů, atp.), tak i arm&aacute;dou (tanky, obrněn&eacute; transport&eacute;ry, raketov&eacute; komplexy). Jeho maxim&aacute;ln&iacute; nosnost byla 50t, existovaly v&scaron;ak i verze s nosnost&iacute; až 63t. Kr&aacute;tkodobě bylo možn&eacute; podvaln&iacute;k přet&iacute;žit až na 80t.RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; tento model v reedici, na rozd&iacute;l od dř&iacute;ve vydan&yacute;ch (RW-005, RW-015) byl ale důkladně přepracov&aacute;n (jin&aacute; předn&iacute; otoč, modelov&aacute; kola, doplněn&yacute; brzdov&yacute; syst&eacute;m, nov&eacute; n&aacute;jezdy, atd).Podvaln&iacute;k je v zelen&eacute; barvě, obsahuje v&scaron;ak i civiln&iacute; SPZ - použ&iacute;t ho tak můžete k cel&eacute; řadě modelů vydan&yacute;ch RipperWorks - ať již civiln&iacute;ch (tahače Tatra 813 a 815) či vojensk&yacute;ch (tahač Tatra 815 VT, valn&iacute;k Tatra 815 VVN). Můžete ho zapř&aacute;hnout i k nejnověji vyd&aacute;van&eacute;mu vypro&scaron;ťovac&iacute;mu automobilu Tatra 815 AV-15 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-023), naložit na něj můžete např&iacute;klad aktu&aacute;lně vyd&aacute;van&yacute; vojensk&yacute; nakladač KNA-251 (RW-025) či již vydan&yacute; dozer Caterpillar D5N XL (RW-021).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; - detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 340mm (d&eacute;lka), 90mm (&scaron;&iacute;řka), 45mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Kamaz 49252 Dakar 1996 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1828 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1828" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soutěžního speciálu, se kterým v roce 1996 posádka Moskovkich, Kuzmin, Bagavedin vyhrála rallye Granada - Dakar. </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Tatra T815 6x6 S3 Terrno http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1955 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1955" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_mex009_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_mex009_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Vystrihovanky.cz</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model třístranného sklápěče s modernizovanou kabinou na podvozku Tatra 815 6x6. </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Tatra T815 PP 27-2 - požární vysokozdvižná plošina http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1951 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1951" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw031_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_rw031_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-31 model pož&aacute;rn&iacute; plo&scaron;iny PP27-2 na podvozku Tatra 815 PJ 28 170 6x6.1. Od osmdes&aacute;t&yacute;ch let se s touto plo&scaron;inou můžete setk&aacute;vat ve v&yacute;bavě československ&yacute;ch pož&aacute;rn&iacute;ch &uacute;tvarů.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, v&yacute;suvn&yacute;mi opěrami, otočnou n&aacute;stavbou a rozkl&aacute;dac&iacute;mi rameny. Suchovod je navržen jako pohybliv&yacute; a paralelogramy jsou naznačen&eacute; velmi detailně, pokud si v&scaron;ak netrouf&aacute;te, daj&iacute; se někter&eacute; celky zjednodu&scaron;it.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 10 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 22 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 8 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 390mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka ve složen&eacute;m stavu), 820mm (maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu Panther CFR - FL 6x6 http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&product_id=1187 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://www.vystrihovanky.eu/index.php?target=products&amp;product_id=1187" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx002_cover.jpg" src="http://www.vystrihovanky.eu/images/product_images/thumbnail_fbx002_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model letištního hasičského automobilu sloužícího u HZS Letiště Praha s.p. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://www.vystrihovanky.eu