Právní doložka

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod VYSTRIHOVANKY.cz na adrese http://www.vystrihovanky.cz dále jen VYSTRIHOVANKY.cz, souhlasíte bezvýhradně s níže uvedenými Podmínkami používání.

1. Podmínky užívání webových stránek
Tato část informuje o podmínkách, možnostech a omezeních, týkajících se užívání webových stránek www.vystrihovanky.cz a služeb, na těchto stránkách nabízených. Tyto podmínky jsou podstatnou součástí závazného smluvního vztahu, který vzniká mezi kupujícím (Vámi), na straně jedné, a prodávajícím (VYSTRIHOVANKY.cz), na straně druhé, při uskutečnění objednávky. Prosím, přečtěte si tyto podmínky pečlivě. Užíváním těchto stránek, příp. učiněním objednávky na těchto stránkách zároveň potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že jste jimi zároveň vázáni. 

Společnost VYSTRIHOVANKY.cz - Jaroslav Svoboda (provozovatel internetového obchodu www.vystrihovanky.cz) si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit.

2. Ochrana osobních dat
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Provozovatel internetového obchodu vystrihovanky.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními „letákovými“ akcemi. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem.

3. Copyright
Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány společností Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz. Veškeré materiály, objevující se na těchto stránkách (texty, design stránek, loga, obrázky a ikonky), stejně tak jako rozdělení a uspořádání jednotlivých oddělení a sekcí jsou výhradním vlastnictvím společnosti a jsou chráněny autorským zákonem, případně společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz vlastní oprávnění výše uvedené užívat. Veškerý software, zdrojové texty, obrázky, ikony, loga - použité na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz. Obsah těchto stránek nemůže být použit za žádným jiným účelem, než za účelem nakupování zboží na těchto stránkách. Žádné materiály z těchto stránek nesmí být zkopírovány, dále rozmnožovány, přenášeny, upravovány či distribuovány v jakékoliv formě bez předešlého písemného souhlasu společnosti Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Neoprávněné použití materiálů, vyskytujících se na těchto stránkách, může být chápáno jako porušení zákona a může mít za následek trestní, příp. občanské řízení.

4. Omezení odpovědnosti za prodávané zboží
Na veškeré zboží se vztahuje záruka za vady. Délka záruční doby je různá v závislosti na druhu zboží a na podmínkách jednotlivých výrobců. Na veškeré zboží tedy vždy poskytuje záruku výrobce, nikoliv provozovatel obchodu VYSTRIHOVANKY.cz, společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz. nese odpovědnost pouze a výhradně za cenu zboží, prodávaného v internetovém obchodě VYSTRIHOVANKY.cz, s výjimkou odpovědnosti, vyplývající ze zákona. Společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz  ani její zaměstnanci nejsou v žádném případě odpovědni za případné vady prodávaného zboží.

5. Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek
Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. Společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz ani její zaměstnanci proto neposkytují žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenesou tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.

6. Závěrečná ustanovení 
Veškeré objednávky, které jsou odeslány se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto nákupních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. VYSTRIHOVANKY.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nebudou vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem spolecnosti Jaroslav Svoboda - VYSTRIHOVANKY.cz.

Nahrávám...