Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Vystrihovanky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Jaroslav Svoboda - Vystrihovanky.cz., Černuc 198, 273 23 Černuc, ( zde se NENACHÁZÍ prodejna ), IČ 71426701 / DIČ CZ7712130052 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem ( §419 Zákona č. 89/2012 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem ( §420 Zákona č. 89/2012 Sb).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Vystrihovanky.cz jsou závazné (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

2. Všechny ceny uváděné na Vystrihovanky.cz jsou konečné. 

3. Internetový obchod Vystrihovanky.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Vystrihovanky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu Vystrihovanky.cz, a s ním spojená elektronická pošta).

9. Cena zboží zůstává v platnosti vždy do vyprodání skladových zásob. V případě změny ceny bude zákazník o správné ceně informován. Akční ceny a výprodej platí jen do vyprodání zásob nebo ukončení akce.

10.  Doručení zbozí - zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty službou BALÍK do RUKY. Za doručení jsou účtovány následující poplatky - doprava po celé ČR je 165,- Kč za dobírkový balík a 113,- Kč za obyčejný balík (zaplacen dopředu např. bankovním převodem).  Balné se neúčtuje, vyjímku tvoří pouze objednávky s celkovou cenou zboží pod 120,- kč vč. DPH. V takovém případě bude pripočteno balné 15,- kč vč. DPH. V případě že objednávka přesáhne cenu 2500,- Kč s DPH (opět je myšlena cena zboží) nebude účováno poštovné. Úložní doba balíku je 7 dnů. Další možností je vyzvednout si zboží osobně po telefonické dohodě na dohodnuté adrese.

Dodací lhůty:
Zboží, které je označeno "skladem" Vám bude v rámci ČR odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů. Zboží označené "není skladem" znamená, že skladem není a čeká se na jeho dodávku od výrobce či dodavatele (v tom případě budete kontaktováni a bude Vám sdělěn předpokládaný termín dodání). V případě, že je jako způsob platby zvolen bankovní převod nebo úhrada složenkou bude zboží odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby na náš účet potažmo na naši adresu.

11. EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

C. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva
– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

D. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Vystrihovanky.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze s doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.

5. Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád.

E. Práva a povinnosti prodávajícího 
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo zákazníka telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pro ověření pravdivosti zadaných údajů. Prodávající má taktéž  právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, případně pokud objednací údaje jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží nebo kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. Vyřízení objednavky prodávajícím není právně vymahatelné.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

f) Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu Vystrihovanky.cz).

F. Práva a povinnosti kupujícího 
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.

d) Kupující nemá právo trvat na uskutečnění objednávky v případě, že ji prodávající z určitého důvodu zruší.

e) Dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník má kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení by se mělo uskutečnit nejlépe doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu VYSTRIHOVANKY.cz, P.O. Box 4, Velvary, PSČ: 273 24. V dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě. Případně lze zvolit i jiný způsob pro odstoupení od smlouvy, ze kterého bude prokazatelně zřejmá vůle od smlouvy odstoupit v rámci tohoto zákonného práva. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu.

Náklady na vrácení zboží(např. poštovné) nese v plné výši spotřebitel. Stejně tak dle §1833 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Především je potřeba zachovat veškeré krycí folie a ochranné prvky tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení. Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.

Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od ostoupení od kupní smlouvy vrátí zpět převodním příkazem všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle §1832 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.  Toto se nevztahuje na vystřihovánky, ale pouze na ostatní zboží (papírové i nepapírové doplňky, řezací nářadí) !

Odstoupit od smlouvy dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nelze dle §1837 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v těchto případech:

1) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
4) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
5) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
7) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
8) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
9) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
10) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
11) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
12) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

G. Závěrečná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Vystrihovanky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu Vystrihovanky.cz platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2009 ( aktualizováno 01.01.2014 )

Nahrávám...